POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEP ZIOŁOWA SAKIEWKA

Drodzy Klienci Sklepu Ziołowa Sakiewka
Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Waszych danych osobowych oraz plikach Cookies, które wykorzystywane są w moim Sklepie.
Chcę zapewnić ochronę Waszej prywatności i pragnę żebyście czuli się bezpiecznie i komfortowo w trakcie korzystania z mojej witryny internetowej https://ziolowa-sakiewka.pl/

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest
Projekty z Polotem Marta Sulmińska
ul. Aleje 1go
Maja 1/14 62-510 Konin
NIP: 6652779136

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez:
E-mail:kontakt@ziolowa-sakiewka.pl
Telefon: 721288464

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu i świadczeniem usług związanych ze sprzedażą towarów przez Sklep Internetowy. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 • Realizowanie usług oferowanych przez mój Sklep,
 • Obsługa zapytań przez Sklep (formularz kontaktowy),
 • Kontakt e – mailowy i telefoniczny związany z realizowaniem usług oferowanych w moim Sklepie,
 • Administrowanie Sklepu,
 • Możliwość dokonania Zwrotów i Reklamacji,
 • Windykacja należności,
 • Prezentacja oferty i informacji związanych z moimi działaniami,
 • Realizacja zamówień – przygotowanie, pakowanie i wysyłka Towarów,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa mojej Stronie, czyli przestrzeni w której pracuje,
 • Marketing internetowy.

DODATKOWE INFORMACJE O CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 • Kurierzy,
 • Operatorzy pocztowi,
 • Banki,
 • Operatorzy płatności,
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Strony,
 • Firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI PRZEZ MÓJ SERWIS

 • Dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

RODZAJE DANYCH, KTÓRE ZBIERAM, WYKORZYSTUJE I PRZECHOWUJE

 • Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet, telefon)
 • Informacje o wizytach i korzystaniu z witryny Sklepu,
 • Niezbędne dane, które potrzebuję by móc zrealizować zamówienie,
 • Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem,
 • Wszelkie dane osobowe, które są przesłane.

DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia przez serwis https://ziolowa-sakiewka.pl/.

HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwer operatora: home.pl

NIEPODANIE DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ

 • Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
 • Brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • Brak możliwości złożenia zamówienia w Sklepie,
 • Brak możliwości otrzymywania informacji, które oferowane są w Sklepie.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

COFNIĘCIE ZGODY

Zawsze masz możliwość cofnięcia zgody, ale musisz pamiętać, że może to wpłynąć na funkcjonowanie mojego Sklepu.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody jest zgodne z prawem.

CZAS PRZETWARZANIA I ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę prawną, a więc do chwili, w której:

 • Twoje dane nie będą przetrzymywane dłużej, niż to konieczne,
 • Ustanie rozwiązywanie sporu, dochodzenia ewentualnych roszczeń, reklamacji, zwrotów,
 • Nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • Niezależnie od innych sytuacji, dokumenty mogę zachować, jeśli uznam że mogą mieć one znaczenie dla toczących się spraw karnych,
 • Jeśli Twoje dane będą podstawą do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony praw Sklepu.

TWOJE PRAWA

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

W przypadku Twoich danych, masz prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • Ich sprostowania,
 • Usunięcia,
 • Ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

FORMULARZE

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

LOGI ADMINISTRATORA

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną www.

TECHNIKI MARKETINGOWE

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

COOKIES

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • Realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe",
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,  a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
 • Urządzenia mobilne:
  1. Android
  2. Safari (iOS)

INFORMACJE

Moje konto
Kontakt

Przelewy24_logo

Bezpieczne płatności zapewnia bramka Przelewy24

© 2022 Ziołowa Sakiewka | Wdrożenie: Strony Internetowe Konin